19/06/2017

IVECO Poland szkoli sprzedawców Daily

Polska centrala IVECO zorganizowała na początku kwietnia kilkudniowe szkolenie dla ponad stu handlowców swojej sieci. Tematem były głównie szerokie możliwości zabudowy IVECO Daily, a zwłaszcza furgon, który wciąż ma duży potencjał poprawy pozycji rynkowej. W zajęciach wzięło udział ponad 20 firm nadwoziowych i sprzętowych współpracujących z marką, prezentując specjalistyczne Daily w malowniczej scenerii zamku w Bobolicach, jednego
z Orlich Gniazd strzegących południowych granic Polski.

Organizatorami szkolenia byli Zofia Siołkowska i Leszek Witczak, konsultanci i trenerzy z branży samochodów dostawczych i zabudów. Wprowadzili przy tym nowatorską formę, kończąc prelekcje przedstawicieli firm zabudowujących szybkimi testami nabytej wiedzy. Pytania, zadawane za pomocą tabletów, dotyczyły prawnych
i technicznych kwestii związanych z doborem pojazdu bazowego do planowanej zabudowy.

Wykorzystując program tego szkolenia, opracowaliśmy poradnik zawierający podstawową wiedzę, jaką powinni mieć zarówno klienci zamierzający przystosować swoje Daily do najczęściej spotykanych zadań, jak i sprzedawcy, reprezentujący ich interesy w firmie zabudowującej. Zapraszamy również do galerii zdjęć ze szkolenia. 

Czytaj:

wersja PDF

wersja ISSU.com

GALERIA