20/10/2020

Siedem chłodniczych MB eVito dla HelloFresh

Mercedes-Benz Vans wprowadza na kolejnych rynkach eVito-chłodnię z zabudową Kerstner: siedem takich pojazdów rozpoczęło pracę w belgijskiej firmie HelloFresh, dostawcy diet pudełkowych.

Chcąc spełnić wymagania przewozu towarów wrażliwych na temperaturę Mercedes-Benz Vans konsultował się z ponad 40 klientami branży transportu żywności i leków na całym świecie. Przedstawiciele firmy dołączyli do kierowców, by zobaczyć, gdzie pojawiają się problemy w ich codziennej pracy, a także ustalić, które procesy można zoptymalizować i jak lokalnie bezemisyjne pojazdy mogą najlepiej pokazać swoje mocne strony. Wspólnie z dostawcą diet pudełkowych HelloFresh z Belgii przeprowadzono wiele warsztatów i analiz. W rezultacie powstał chłodniczy MB eVito, który wraz ze specjalistami firmy Kerstner udoskonalono aż do osiągnięcia dojrzałości rynkowej. We wrześniu ub. roku HelloFresh w ramach 4-tygodniowego projektu pilotażowego użytkowało eVito-chłodnię sprawdzając jego przydatność w codziennej pracy. Pojazd niezawodnie utrzymywał temperaturę w ładowni, umożliwiając bezproblemowe wykonanie nawet 50 dostaw świeżych produktów na trasie.

Rezultatem tych prób jest elektryczny samochód zaprojektowany specjalnie na potrzeby HelloFresh. Sposób, w jaki pracują silnik i chłodnia, dostosowano do liczby przystanków i długości tras, co pozwala realizować dostawy bez zakłóceń. Zasilany elektrycznie van wykorzystuje akumulatory również do chłodzenia. Wcześniej przy dostawach świeżej żywności (eGrocery) stosowano aktywne chłodzenie produktów wrażliwych na temperaturę, co wymagało użycia niezależnych akumulatorów pomocniczych, albo pasywne metody za pomocą wkładów chłodzących lub suchego lodu. Dodatkowe akumulatory są duże, ciężkie, drogie i zmniejszają ładowność, sposoby alternatywne niezbyt przyjazne dla środowiska. Ten rozwijający się sektor stoi przed rosnącymi ograniczeniami wjazdu do miast, co uniemożliwi dostawy do klientów śródmiejskich. W takich przypadkach jest niezbędny pojazd lokalnie bezemisyjny, a biorąc pod uwagę charakter i długość typowych tras MB eVito ze średnim zasięgiem operacyjnym od 80 do 120 km może znaleźć tu zastosowanie.

Koncepcja techniczna eVito-chłodni opiera się na wykorzystaniu energii elektrycznej z akumulatora trakcyjnego do aktywnego chłodzenia. Wyjątkowo energooszczędny agregat chłodniczy Kerstner C106EA podłączono do instalacji elektrycznej pojazdu, dzięki czemu dodatkowy akumulator może być jak najmniejszy. W celu zmniejszenia zużycia energii do chłodzenia Kerstner zastosował izolację ładowni o bardzo niskim współczynniku przenikania ciepła 0,30 W/m2K. Ta koncepcja lokalnych, bezemisyjnych dostaw produktów wrażliwych na temperaturę zostanie rozszerzona na inne sektory i modele.